จีนประชุมประจำปี สกุลเงินดิจิตอล 4 สกุลเงินสำคัญในเอเชีย หลังกระแสโควิด-19 เปิดทาง

จีนประชุมประจำปี สกุลเงินดิจิตอล 4 สกุลเงินสำคัญในเอเชีย หลังกระแสโควิด-19 เปิดทาง

ประชุม 2 สภาจีนเข้ม
สร้างเงินดิจิทัลภูมิภาคเอเชีย
รักษา"หกเสถียรภาพ"
ต้านกระแสภูมิภาคนิยมหลังโควิด-19

การประชุมประจำปีล่าสุด Liang Hui
“การประชุม 2 สภา”

สภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติของจีน CPPCC
สภาประชาชนแห่งชาติของจีน NPC

เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
ประเด็นหลักน่าสนใจ

ประเด็นแรก - ในการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติของจีน CPPCC ที่ผ่านมา
ได้มีการเสนอให้สร้างเงินดิจิทัลเพื่อใช้ในภูมิภาค
หรือ Regional Stablecoin โดยเสนอให้มีการร่วมมือกันของ 4 สกุลเงินสำคัญในเอเชีย คือ
เงินหยวนจีน เงินเยน ญี่ปุ่น เงินวอนเกาหลีใต้ และเงินดอลลาร์ฮ่องกง

เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายและลงทุนในภูมิเอเชีย จึงสะท้อนกระแสภูมิภาคนิยม

Regionalism หลังโควิด-19 ที่จะเป็นจุดจบของโลกาภิวัตน์ Globalization ทั้งนี้ สกุลเงินดิจิทัลที่จะสร้างขึ้นมาในภูมิภาคนี้

Pan Asian Digital Currency จะเป็นการดำเนินการที่แยกส่วนกับ
"เงินหยวนดิจิทัล"ที่ธนาคารจีนได้เริ่มทดลองใช้ใน 4 เมืองของจีนแล้วตั้งแต่พฤษภาคมนี้

ประเด็นสอง - ในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน NPC หรือ "ฉวนกั๋วเหรินต้า" นายกรัฐมนตรีจีนได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมในหลายประเด็นที่น่าสนใจ โดยสำนักข่าวอินโฟเควสท์ ได้รายงานสรุปไว้ ดังนี้

GDP จีนระงับการกำหนดเป้าหมายการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำปี 2020
และยืนยันที่จะเพิ่มการใช้จ่ายและการปล่อยกู้เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ
#Covid19 แม้เศรษฐกิจจีนมีการขยายตัวที่ติดลบในไตรมาสแรกของปีนี้ แต่เป็น “ราคาที่คุ้มค่าที่จะจ่าย” เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากชีวิตประชาชนเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง

#GovtBond จีนวางแผนออกพันธบัตรรัฐบาลสกุลเงินหยวนวงเงิน 1 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 1.41 แสนล้านดอลลาร์) เพื่อระดมทุนสำหรับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

#CPI จีนกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อหรือดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สำหรับปี 2020 ที่ 3.5%

#Employment จีนให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการรักษาเสถียรภาพการจ้างงานและสร้างความมั่นคงด้านการดำรงชีวิตของประชาชน โดยตั้งเป้าที่จะสร้างงานใหม่ในเขตเมืองมากกว่า 9 ล้านตำแหน่ง

#FDI จีนจะสร้างเสถียรภาพด้านการค้าต่างประเทศต่อไป และเพิ่มบทบาทของเงินทุนต่างประเทศ รวมไปถึงการปรับลดรายการธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน (negative list) ลงด้วย

#Military จีนจะปรับอัตราการขยายตัวของงบประมาณด้านกลาโหม เพิ่ม 6.6% ในปี 2020 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวต่ำสุดในช่วงที่ผ่านมา และอัตราการขยายตัวของงบประมาณด้านการทหารของปีนี้ ลดลงเมื่อเทียบกับ 7.5% ในปี 2019

#Health จีนจะยกระดับการพัฒนาระบบสาธารณสุข มุ่งเน้นปรับปรุงระบบการรายงานโดยตรงและการแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ จะเพิ่มการใช้จ่ายในการพัฒนาวัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีการทดสอบที่รวดเร็ว จะเพิ่มห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ และการจัดหาวัสดุฉุกเฉิน เป็นต้น

#FoodSecurity จีนจะสนับสนุนการผลิตด้านเกษตรกรรม โดยจะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกมาตรฐานสูงอีก 5.33 ล้านเฮกตาร์ เพื่อให้มั่นใจว่าจีนจะสามารถจัดหาอาหารที่เพียงพอให้กับประชาชน 1.4 พันล้านคนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติ

#HK #Macao จีนจะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและมาตรฐานการใช้ชีวิตของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า โดยจะบูรณาการการพัฒนาฮ่องกงและมาเก๊าเข้ากับการพัฒนาโดยรวมของจีน และช่วยให้ทั้ง 2 เขตบริหารพิเศษสามารถเติบโตและมีเสถียรภาพได้ในระยะยาว

#Security กองกำลังติดอาวุธของจีนจะปกป้องอธิปไตยของประเทศ รวมถึงความมั่นคงและผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนา โดยจะปฏิบัติตามคำสั่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และรับผิดชอบด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

#PLA ทหารจีนจะยึดถือความเป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) เหนือกองทัพ ปฏิรูปการป้องกันประเทศและกองทัพ และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันประเทศ

#FTZ จีนจะจัดตั้งเขตการค้าเสรีนำร่อง (Free Trade Zone) และเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนแบบบูรณาการ (Integrated Bonded Area) แห่งใหม่ในพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันตกของประเทศ

#Business จีนจะเดินหน้าส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาของภาคเอกชน และสร้างความเชื่อมั่นว่าธุรกิจเอกชนจะสามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตและการสนับสนุนด้านนโยบายได้อย่างเท่าเทียม

#Digitalization จีนจะเดินหน้าผลักดันแนวคิดริเริ่ม Internet Plus อย่างเต็มรูปแบบ และสร้างจุดแข็งสำหรับการแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัล #HongKong สำหรับประเด็นฮ่องกง จีนเสนอกฎหมายใหม่ที่กำหนดให้ฮ่องกงต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติโดยเร็ว ภายใต้รัฐธรรมนูญจีนและกฎหมายพื้นฐานของฮ่องกง กฎหมายใหม่ดังกล่าวจะให้อำนาจ

#รัฐสภาจีน ในการจัดทำกรอบกฎหมาย และบังคับใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อป้องกันและลงโทษการกบฎ
การก่อการร้าย การแบ่งแยกดินแดน และการแทรกแซงของต่างชาติหรือการกระทำใดๆ ที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อความมั่นคงของประเทศ
ทั้งนี้ นายหวัง เฉิน รองประธานคณะกรรมาธิการประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ได้อธิบายเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าวในที่ประชุม NPC ครั้งนี้
โดยกล่าวว่า นับตั้งแต่ฮ่องกงกลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของจีน จีนได้ใช้หลักการ "หนึ่งประเทศ สองระบบ" เพื่อให้ "ชาวฮ่องกงปกครองฮ่องกง" และการให้อำนาจระดับสูงในการปกครองตนเอง อย่างไรก็ดี ได้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงในฮ่องกง ดังนั้น
เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ของฮ่องกงในปัจจุบัน
จึงจำเป็นต้องมีความพยายามในระดับรัฐเพื่อสร้างและปรับปรุงระบบกฎหมายและกลไกการบังคับใช้สำหรับฮ่องกงเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติร่างกฎหมายนี้ มุ่งเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติตามรัฐธรรมนูญของจีนและกฎหมายพื้นฐานของฮ่องกง ตามหลัก "หนึ่งประเทศ สองระบบ"

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ


Warning: fopen(./DataCache/cache-id-21755): failed to open stream: Permission denied in /home/token/domains/token.in.th/public_html/end-cache.php on line 8

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/token/domains/token.in.th/public_html/end-cache.php on line 10

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/token/domains/token.in.th/public_html/end-cache.php on line 12