ไอเดียเจ๋งๆ อยากสร้างสรรค์ มาร่วมสร้างโปรเจกต์บนสู้สู้ เพื่อรับการสนับสนุน จากผู้ที่ชอบหรือสนใจเหมือนกัน มาร่วมสนับสนุนให้โปรเจกต์สำเร็จ

ไอเดียเจ๋งๆ อยากสร้างสรรค์ มาร่วมสร้างโปรเจกต์บนสู้สู้ เพื่อรับการสนับสนุน จากผู้ที่ชอบหรือสนใจเหมือนกัน มาร่วมสนับสนุนให้โปรเจกต์สำเร็จ

crowdfunding

Crowd Funding (คราวด์ฟันดิง)
ทางเลือกการระดมทุนยุคอินเทอร์เน็ต

สถานการณ์ Covid ที่ถึงแม้จะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่หลายธุรกิจและกิจการ โดยเฉพาะกิจการขนาดกลางหรือขนาดเล็ก (SMEs) หรือกิจการที่เพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้น (startup) ก็ต่างประสบปัญหาสภาพคล่อง และต่างก็มีปัญหาในการระดมทุนเสมอ เพราะการจะกู้เงินทุนจากธนาคาร ธนาคารก็อาจจะปฏิเสธ เนื่องจากกิจการยังไม่มีรายได้ที่แน่นอน สินทรัพย์ที่จะมาใช้เป็นหลักประกันก็อาจจะน้อย วันนี้จึงอยากจะขออนุญาตมาเล่าถึงทางเลือกในการระดมทุนอีกหนึ่งรูปแบบ ที่ได้เริ่มเกิดขึ้นในเมืองไทย เป็นการระดมทุนที่เรียกว่า คราวด์ฟันดิง (Crowd Funding) นั้นเอง

คือการระดมทุนจากบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ญาติ เพื่อนและกระจายต่อไป เป็นการยืมเงินจากหลายๆ คนในจำนวนเงินที่ไม่มากนักมารวมๆ กันเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ เพื่อให้สามารถสนับสนุนกิจกรรม โครงการหรือธุรกิจต่างๆ ได้ โดยจะให้ผลตอบแทนหรือไม่ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของโครงการนั้นๆ ซึ่งการระดมทุนแบบนี้ทำได้ไม่ยากเหมาะสำหรับธุรกิจที่ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มทุนขนาดใหญ่ได้ จึงเป็นที่นิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในต่างประเทศ

การระดมทุนคราวด์ฟันดิง
ส่วนใหญ่จะทำผ่านคนกลางผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง

โดยผู้ที่ต้องการระดมทุนจะต้องนำเสนอโครงการหรือธุรกิจของตน ผ่าน Platform ของผู้ให้บริการ

ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดนั้นๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีของระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักลงทุนที่สนใจ สามารถมาลงทุนโดยการโอนเงินได้ผ่าน Platform นั้นได้ทันที ซึ่งโดยทั่วไปคราวด์ฟันดิง มี 4 แบบ คือ

1.Donation-based

การระดมทุนในรูปแบบของการบริจาคเงิน ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นองค์กรการกุศล มูลนิธิต่าง ๆ

ที่มีโครงการที่ต้องการทำให้สำเร็จในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งการลงทุนลักษณะนี้ เป็นการระดมทุนแบบให้เปล่า ไม่มีสิ่งตอบแทนให้กับนักลงทุน ตัวอย่างที่ชัดเจนของการระดมทุนประเภทนี้ คือ

โครงการ “ตลาดใจ” ของพี่โน้ต อุดม
หรือ
โครงการ “ก้าว” ของพี่ตูน เพื่อนำเงินไปมอบให้โรงพยาบาล เป็นต้น

ปัจจุบันในเมืองไทยก็มี Platform แบบ Donation Based เช่นกัน ที่เป็นที่รู้จักก็คือ เทใจดอทคอม (taejai.com) ซึ่งถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 มียอดบริจาคทั้งหมด 142,827,086 บาท จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 72,472 คน และโครงการที่ระดมทุนสำเร็จกว่า 355 โครงการแล้ว ถือเป็น Platform แบบ Donation Based ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง Platform หนึ่ง

2.Reward-based

การระดมทุนอีกรูปแบบ ที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน

แต่จะได้รับผลตอบแทนเป็นสิ่งของ หรือสิทธิพิเศษตามที่เจ้าของโครงการกำหนด การระดมทุนประเภทนี้มีได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น

การระดมทุนผลิตสินค้า เมื่อเราให้เงินไป จะได้สินค้านั้นๆ เป็นของตอบแทน เหมือนกับเว็บไซต์ Kickstarter.com ในต่างประเทศ

หรือจะเป็นการสั่งของแบบ Pre-Order ก็สามารถนับรวมเป็นการระดมทุนประเภทนี้เช่นกัน

3.Peer-to-peer lending

เป็นการระดมทุนแบบกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลกันโดยตรง

โดยผู้ให้กู้กับผู้กู้มาเจอกันบน Platform กลาง โดย Platform กลางส่วนใหญ่จะเป็นผู้รวบรวมเงินทุนจากผู้ให้ยืมตามจำนวนที่ผู้กู้ต้องการส่งให้ผู้กู้

ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบจ่ายเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันล่วงหน้า โดยการกู้เงินในลักษณะนี้จะมีความเสี่ยงที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ได้ แต่จุดเด่นของการกู้ยืมเงินประเภทนี้คือ เป็นการกู้ยืมเงินโดยไม่มีคนกลาง

เหมือนกับที่กู้กับธนาคาร จึงสามารถให้อัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าการลงทุนแบบอื่นๆ สำหรับผู้ให้ยืม และได้ดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสำหรับผู้อยากกู้เงิน

การระดมทุนแบบนี้เป็นที่นิยมอย่างสูงในต่างประเทศ ยกตัวอย่าง Lendingclub.com ในอเมริกา สำหรับในประเทศไทย ก็ได้เริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วโดย บริษัท ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง จำกัด จะเป็น Peer-to-Peer Platform รายแรก ที่ได้เข้าทดสอบการให้บริการในวงจำกัด ภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563
หมายถึง คนไทยเราจะได้ลองใช้งานได้จริงกับ Peer-to-Peer Lending อย่างถูกกฎหมาย ได้เร็วๆ นี้

4.Investment-based

การระดมทุนในรูปแบบนี้จะเป็นการลงทุนที่เป็นที่นิยมที่สุด เพราะมีผลตอบแทนที่จับต้องได้มากที่สุด โดยผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นและได้รับผลตอบแทนจากการถือหุ้นนั้นแทน ซึ่งจะสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบย่อย คือ

4.1) Equity crowdfunding การระดมทุนคราวด์ฟันดิงด้วยการออกหุ้น (equity-based) ที่ผู้ลงทุนได้ร่วมเป็นเจ้าของกิจการในฐานะ ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ลงทุนจะได้ผลตอบแทนเป็นกำไร เป็นเงินปันผล ก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและนโยบายของบริษัทนั้นๆ เป็นตัวกำหนด

4.2) Debt crowdfunding การระดมทุนคราวด์ฟันดิงด้วยการออกหุ้นกู้ (debt-based หรือ) ที่ผู้ลงทุนจะเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นสิ่งตอบแทน การระดมทุนรูปแบบนี้จะเป็นที่นิยม เพราะผู้ระดมทุน หรือ เจ้าของกิจการยังสามารถรักษาความเป็นเจ้าของได้ จ่ายเพียงผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนเป็นดอกเบี้ยเหมือนกับการกู้เงิน เพียงแต่ Debt Crowdfunding จะเป็นการยืมเงินจากผู้ลงทุนหลาย ๆ คน โดยไม่จำเป็นต้องผ่านคนกลางอย่างธนาคาร ที่ต้องใช้เอกสาร และมีกฏข้อบังคับต่างๆ

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ


Warning: fopen(./DataCache/cache-id-21761): failed to open stream: Permission denied in /home/token/domains/token.in.th/public_html/end-cache.php on line 8

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/token/domains/token.in.th/public_html/end-cache.php on line 10

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/token/domains/token.in.th/public_html/end-cache.php on line 12